Dobroczynne dawanie, które daje

Jak możesz dawać na cele charytatywne, jednocześnie zapewniając rodzinę? Korzystanie z funduszy charytatywnych – na własną rękę lub w połączeniu z funduszami finansowanymi przez darczyńców – może zaoferować większą elastyczność i kontrolę nad zamierzonymi darowiznami na cele charytatywne, pomagając w wypełnianiu celów dobroczynnych, a także pomagając w planowaniu majątku i zarządzaniu podatkami. Przyjrzyj się zaufaniom […]

Strategie na koniec roku na cele charytatywne

Przepisy podatkowe, które wpływają na twoje dawanie Zasadniczo, jeśli wyszczególniasz swoje potrącenia, składanie datków na cele charytatywne może obniżyć wysokość podatku, a wyższe stawki podatkowe dla osób o wysokich dochodach zwiększają podatki na cele charytatywne. Jeśli jednak Kongres przejmie w tym roku projekt reformy podatkowej, może zawierać propozycję zwiększenia standardowego odliczenia. To może oznaczać, że […]

Zwiększ swoje oszczędności podatkowe na darowizny charytatywne

Dla osób o skłonnościach charytatywnych wniesienie aktywów długoterminowych do akcji charytatywnych może być bardzo skuteczną strategią podatkową w celu wyeliminowania podatków od zysków kapitałowych. Przekazując docenione papiery wartościowe, możesz zmaksymalizować wartość darowizny, szukając papierów wartościowych do wniesienia wkładu, które wzrosły najbardziej wartościowo i które utrzymałeś przez ponad rok. Zastanów się nad funduszem od dawców, aby […]