Ubezpieczenia

Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać?

Wiele firm ubezpieczeniowych i jeszcze więcej wariantów ubezpieczeń nie ułatwiają wyboru polisy. Mnogość ofert pozwala jednak wybrać najlepszą ofertę, dopasowaną do naszych potrzeb. Warto przed podjęciem decyzji wiedzieć, na jakie elementy zwracać uwagę, aby zapłacona składka stanowiła dobrą inwestycję.

Suma ubezpieczenia – jest to kwota, do jakiej ubezpieczyciel pokryje koszty zdarzeń, które są określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Koszty te mogą być znaczne. W niektórych krajach kilkudniowa hospitalizacja na specjalistycznych oddziałach może sięgać kilkadziesiąt, a skrajnych przypadkach nawet kilkaset tysięcy złotych. Drogi może być też transport chorego do Polski. Jeżeli wybieramy się na narty warto uwzględnić, że możemy stać się „bohaterem” akcji ratowniczej, w której będzie musiał być użyty helikopter – co zwykle stanowi najwyższy koszt.

Zakres ubezpieczenia – zwykle ubezpieczenia w podstawowym zakresie obejmują leczenie w przypadku nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, hospitalizację, transport chorego lub zwłok do kraju. W zależności od celu wyjazdu możemy ubezpieczeniem objąć również wypadki powstałe w wyniku amatorskiego lub wyczynowego uprawiania sportu, a także te które przytrafią nam się w pracy. Oprócz zabezpieczenia dla siebie, ubezpieczyć możemy również bagaż i sprzęty elektroniczne (zniszczenie, zgubienie, kradzież), opóźnienie lotu, a także skorzystać z OC w ramach kupowanej polisy. Ta ostatnia opcja przyda się, kiedy wyrządzimy szkodę osobie trzeciej.

Przed zakupem polisy powinniśmy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU). Jest to dokument dodawany do ubezpieczenia, w którym szczegółowo są opisane nie tylko rzeczy objęte polisą, ale również wyłączenia. Określają one zdarzenia, w przypadku których ubezpieczyciel nie pokryje za nas kosztów. W zależności od wybranego ubezpieczenia wyłączone z ochrony mogą być na przykład koszty leczenia poniesione z związku z posiadanymi chorobami przewlekłymi, albo określone rodzaje uprawianych sportów. Warto mieć świadomość, w jakich przypadkach będziemy musieli sięgnąć po środki z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie mieszkania

Z ubezpieczeniem nieruchomości spotykają się najczęściej osoby, które na zakup mieszkania lub budowę domu wzięły kredyt hipoteczny. Zwykle banki stawiają wymóg corocznego ubezpieczania nieruchomości. Jednak również, gdy nasze mieszkanie nie jest obciążone hipoteką, warto je ubezpieczyć.

Oferty ubezpieczeń nieruchomości występują głównie w dwóch wariantach – ubezpieczenie murów oraz wyposażenia.

Do kredytu hipotecznego wystarczające będzie ubezpieczenie murów. Chroni ono same mury oraz stałe elementy nieruchomości – drzwi, okna, dach, sieć elektryczną, itp. Ubezpieczenie zostanie wypłacone w razie zniszczenia tych elementów np. na skutek działania silnego wiatru, gradu, zalania czy uderzenia pioruna, wybicia szyby, uszkodzenia ścian w pożarze.

Ubezpieczając wyposażenie ochroną zostanie objęte również to, co nie jest elementem budynku, ale znajduje się w pomieszczeniach. Mogą to być między innymi meble, lodówka, pralka, telewizor, komputer. W przeciwieństwie do ochrony murów, która zwykle obejmuje tylko ryzyka zdarzeń losowych, tutaj mamy również zabezpieczenie od ryzyka kradzieży z włamaniem. Nawet przy dobrych zabezpieczeniach antywłamaniowych warto rozważyć również ubezpieczenie wyposażenia. W razie potrzeby nowe sprzęty będziemy mogli zakupić za środki otrzymane od ubezpieczyciela, zamiast wykładać – nie rzadko duże kwoty – z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie nieruchomości – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie nieruchomości może mieć różny zakres. Od ochrony samych murów, elementów wyposażenia, po dodatkowe opcje związane z usługami assistance. To, na jaki wariant się zdecydujemy, powinno zależeć od potrzeb oraz przewidywanej szansy na wystąpienie określonych zdarzeń. Jeżeli nie mieszkamy na terenie zalewowym to ubezpieczenie od powodzi nam się nie przyda. Mieszkając na wysokim piętrze lub ogrodzonym i chronionym osiedlu maleje ryzyko włamania. Jeżeli posiadamy czas, umiejętności i chęci do wykonywania samodzielnie domowych napraw, to assistance zwykle nie będzie nam potrzebne.

Zakres ubezpieczenia określają ogólne warunki ubezpieczenia. W nich również znajdują się wypisane sytuacje, w których nie możemy liczyć na odszkodowanie.

Każda polisa posiada określone maksymalne kwoty, które wypłaci ubezpieczyciel. Przykładowo, jeżeli ubezpieczymy wyposażenie na kwotę 50 tys. złotych, a w wyniku pożaru doznamy szkód na ruchomościach w wyższej kwocie, to możemy liczyć na odszkodowanie tylko do podanego limitu.

W umowie ubezpieczenia powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy i ewentualnie w jakiej wysokości towarzystwo ubezpieczeniowe określa udział własny klienta w likwidacji szkody. Przy udziale własnym i szkodach o niskiej wartości może się zdarzyć, że i tak w całości będziemy musieli pokryć koszty naprawy sami.