Użyj kamieni milowych, aby Twój biznesplan był prawdziwym planem

Kamienie milowe
Tabela kamieni milowych jest jednym z najważniejszych w biznesplanie. Ustawia plan w praktyczne, konkretne warunki, z prawdziwymi budżetami, terminami i obowiązkami w zakresie zarządzania. Pomaga Ci skoncentrować się na pisaniu biznesplanu, a następnie w tabeli Kamienie milowe i analiza zarządzania w oparciu o rzeczywisty plan pomaga wdrożyć Twój plan w miarę rozwoju firmy.

Umieść trochę ukąszenia w swoim planie i zarządzaniu, wymieniając konkretne działania, które należy podjąć. Każda akcja staje się kamieniem milowym. W tym miejscu plan biznesowy staje się prawdziwym planem, z konkretnymi i wymiernymi działaniami, a nie tylko dokumentem.

Ustaw jak najwięcej kamieni milowych, jakie możesz wymyślić, aby uczynić go bardziej kompletnym. Daj każdemu kamieniowi milowemu następujące elementy:

imię
termin płatności
budżet
osoba odpowiedzialna

Następnie upewnij się, że wszyscy twoi ludzie wiedzą, że będziesz postępować zgodnie z planem, śledzić kamienie milowe i analizować wyniki plan-rzeczywiste. Jeśli nie będziesz śledzić, twój plan nie zostanie zrealizowany.

Zarządzaj kamieniami milowymi
Powinieneś użyć kamieni milowych, aby ułatwić prawdziwe zarządzanie. Na przykład, podczas spotkania ze wszystkimi menedżerami, przedyskutuj odpowiednie kamienie milowe dla tego okresu. Czy masz budżet? Na czas? Czy musisz wprowadzić jakieś poprawki?

Wartość planu jest mierzona w jego realizacji.

Kamienie milowe powinny być jedną z najważniejszych sekcji całego biznesplanu. Każdy planowany program marketingowy i sprzedażowy powinien być wymieniony w tabeli i wyjaśniony w towarzyszącym mu tekście, wraz z odpowiednimi szczegółami. Chcesz scementować swoją strategię sprzedaży za pomocą programów, które ją urzeczywistniają.

Jak realizować tę strategię?
Czy masz konkretne i konkretne plany?
Jak będzie mierzona realizacja i sukces?

Dodaj komentarz