Wskazówki dotyczące wyznaczania celów SMART dla właścicieli małych firm

Ustawienie celu SMART odnosi się do procesu planowania małych przedsiębiorstw, który mierzy pięć indywidualnych kryteriów w celu oceny celu i określenia jego rentowności. Jest to zdefiniowany proces, który bierze swój cel z etapu ogólnej idei i uruchamia go.

Istnieje wiele różnych słów, które zostały użyte w akronimie SMART, ale jedna z awarii, która najbardziej pasuje do ustawienia celu biznesowego, została opisana poniżej.

S = Specyficzny

Kiedy dopiero zaczynasz pracę z ustawianiem celów, możesz mieć tylko mgliste pojęcie o tym, co masz nadzieję osiągnąć. W miarę postępów procesu musisz jednak być jak najbardziej szczegółowy o swoim celu.

Konkretny cel powinien jasno określać, co chcesz osiągnąć, dlaczego jest to ważny cel i jak zamierzasz osiągnąć cel.

M = Mierzalne

Musisz być w stanie określić, bez wątpienia, czy uda Ci się osiągnąć swój cel. Aby to zrobić, musisz stworzyć sposób mierzenia postępów i wyniku końcowego.

Wymierny cel powinien obejmować plan z celami i kamieniami milowymi, których możesz użyć, aby upewnić się, że zmierzasz we właściwym kierunku podczas procesu i powinien jasno powiedzieć, kiedy zakończyłeś proces.

A = Osiągalny

Podczas gdy cele biznesowe często mogą wyrwać cię ze strefy komfortu i rzucić Ci wyzwanie, jeśli cel i parametry, które stworzyłeś, nie są realistyczne, możesz ustawić się na porażkę.

Osiągalny cel powinien być realistyczny i zawierać plan, który podzieli ogólny cel na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu działania, które wykorzystają czas i zasoby dostępne w ramach ustawionej linii czasu.

R = Istotne

Istotność celu biznesowego często decyduje o prawdopodobieństwie jego osiągnięcia.

Cele, które nie łączą się z innymi czynnikami, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na Twój biznes, są często nieosiągalne.

Ostatecznie, odpowiedni cel powinien mieć sens w porównaniu z modelem biznesowym, misją, rynkiem, bazą klientów i branżą.

T = oparte na czasie

Cele biznesowe nie mogą być otwarte; każdy cel powinien być ograniczony przez pewien okres czasu. Oś czasu może się różnić w zależności od tygodni, miesięcy lub lat w zależności od celu, ale zdefiniowana oś czasu jest niezbędna, abyś mógł zaangażować się w osiągnięcie celu. Mając ostateczny termin może również stworzyć potrzebę, która Cię zmotywuje.

Aby ustalić, czy cel jest oparty na czasie, powinien on obejmować określony czas, a także konkretną oś czasu dla każdego etapu procesu.

Nie każdy cel postawiony początkowo w małej firmie wart jest twojego czasu i energii. Te wskazówki dotyczące ustawiania celów SMART pomogą Ci zmierzyć cele biznesowe według kryteriów SMART, aby określić, czy Twoje cele są osiągalne i warte poświęcenia czasu. Przejrzyj te przykłady celów SMART, aby sprawdzić, czy jesteś na dobrej drodze do swoich celów.

Ustawienie celu SMART jest popularną techniką sprawdzania poprawności twoich celów. Jest to ważne, ponieważ pomaga zaoszczędzić czas i energię, dzięki czemu proces ustalania celów jest bardziej wydajny i produktywny. Pomaga uniknąć obracania kół!

Co to jest cel SMART?

Istnieje kilka sposobów definiowania akronimu SMART. Jest to definicja najbardziej odpowiednia dla właścicieli małych firm:

Specific – Jasno określiłeś, co chcesz osiągnąć.

Mierzalne – Zidentyfikowałeś cele i kamienie milowe, aby śledzić swoje postępy.

Osiągalny – Twój cel jest realistyczny i łatwy w zarządzaniu.

Istotne – zidentyfikowałeś cel, który pasuje do Twojego modelu biznesowego.

Oparte na czasie – Zidentyfikowałeś określony czas na cel.

Narzędzia do inteligentnego wyznaczania celów

Aby ustalić, czy Twój cel jest SMART po zapisaniu, przejrzyj ten Arkusz ustawień celu SMART i upewnij się, że każde pytanie jest jednoznacznie odebrane.

Przydatne jest także sprawdzenie, jak wygląda cel SMART, zanim zaczniesz. Oto kilka przykładów celów SMART, które dodatkowo demonstrują proces.

Gdy będziesz już gotowy do śledzenia postępów, koniecznie zapoznaj się z listą oprogramowania do ustawiania i śledzenia celów.

Pięć porad dotyczących wyznaczania celów SMART

Teraz, gdy znasz podstawy dotyczące ustalania celów SMART, oto pięć wskazówek, które pomogą Ci zmaksymalizować ustawienie celów SMART w Twojej firmie.

1. Pomyśl o wielkim obrazie: Ustawienie celów SMART polega na dzieleniu celów na sprawdzone segmenty. Na początku procesu, zanim spełnisz swój cel poprzez kryteria SMART, pomocne może być rozpoczęcie na końcu i praca wstecz. Kiedy masz na uwadze cel dotyczący dużych celów, często łatwiej jest skupić się na tym procesie.

2. Zejdź do Nitty Gritty: Po zrobieniu wielkiego obrazu, musisz wziąć odwrotne podejście i skupić się na szczegółach. Kiedy zaczynasz dzielić swój cel na mniejsze działania w celu spełnienia “wymiernych” i “osiągalnych” kryteriów SMART, włącz działania, które są tak małe i jak najbardziej szczegółowe. Im mniejsze kroki, które musisz wykonać, tym łatwiej będzie posuwać się naprzód i zwiększać rozpęd.

3. Użyj formuły systemowej: Ustawienie celu SMART polega na użyciu formuły, która po pomyślnym zakończeniu skutecznie przeniesie Cię z punktu A do punktu B. Im bardziej jesteś zorganizowany, tym łatwiej będzie osiągnąć postęp. Użyj arkuszy SMART, przykładów i narzędzi, które uwzględniono powyżej, aby rozpocząć. I opierać się chęci wyznaczania celów w twojej głowie! Zapisz wszystko, aby mieć zapis tego, do czego dążysz i jak zamierzasz to osiągnąć.

4. Śledź swoje postępy: Kiedy jesteś głęboko zakorzeniony w swoim celu, a więc skoncentrowany na codziennych działaniach, które musisz podjąć, możesz łatwo zapomnieć, gdzie jesteś w tym procesie. Zaplanuj regularne kontrole celów, aby ocenić swoje postępy, przejrzyj kolejne kroki i świętuj swoje sukcesy. Jest to nie tylko świetny sposób, aby upewnić się, że poruszasz się we właściwym kierunku, ale także pozwoli Ci rozkoszować się postępami i pozostanie zmotywowanym do kontynuowania.

5. Ustaw datę końcową: cele na czas nieokreślony są niebezpieczne z wielu powodów, z których jednym jest brak naglącej potrzeby ani presja czasu, aby zachęcić do postępu. Brak daty zakończenia często oznacza wolniejszy postęp. Dlatego tak ważna jest funkcja ustalania celów SMART “na podstawie czasu”. Przemyśl linię czasu dla swojego celu, kiedy zaczynasz pracę i podziel ją na mniejsze cele, abyś mógł łatwo zobaczyć swój sukces w każdym ważnym momencie.